Sponsland

Best Practices
Werken aan het veranderend klimaat is actueel maar niet nieuw. Op talloze plekken in Noord-Nederland wordt al hard gewerkt aan slimme ingrepen die ons landschap klimaatadaptie, meer biodivers en aantrekkelijker maken. Van het herstel van beekdalen en een dubbele dijk tot geveltuinen in de stad: projecten zijn er in alle soorten en maten. Een ding verbindt ze: hier wordt vooral mét de natuur gewerkt.
Op deze kaart staat een groot aantal concrete projecten. Ze dienen als referentie en inspiratie. Bovendien daagt de kaart u uit om zelf op pad te gaan en het landschap te ontdekken. Zes projecten geven we iets meer aandacht. Ze zijn exemplarisch voor de opgave.
Een selectie van zes regionale projecten ter inspiratie
Salty Soil
Lauwers­meer­gebied

Bij klimaatverandering blijft ook de landbouw niet buiten schot. Droge zomers, onderlopende velden bij heftige buien en de opkomende verzilting hebben steeds grotere effecten op de voedselvoorziening in ons land.
Dubbele Dijk
Eemsdelta Regio

De zeespiegel stijgt snel. We zullen onze kustzones daarom op andere manieren moeten inrichten. De dubbele dijk is een van de innovatieve pilotprojecten die daar een voorzet voor doen. Je zou hem straks zomaar langs de hele kustzone terug kunnen vinden.
Marconi Delfzijl
Eemsdelta Regio

Havenstad Delfzijl nam in de Middeleeuwen een strategische positie in tussen de stad Groningen en de open zee. De haven groeide uit tot de belangrijkste in Noord-Nederland.
Geveltuinen
Groningen stad

Een geveltuin is een smalle strook grond voor een woning. Bewoners van de gemeente Groningen kunnen er gratis eentje aanvragen.
Onlanden
De Omme­landen

De Onlanden liggen sinds een jaar of tien in de Gronings-Drentse beekdalen tussen Roden, Peize en Groningen. Daarvoor was het een laaggelegen landbouwgebied dat met bodemdaling en overtollig water kampte.
Beekherstel van de Hunze (Hunzedal)
De Omme­landen

Beekherstel is een reactie op de kanalisatie van bijna alle Drentse beken. Dit gebeurde in het begin van de 20e eeuw om de waterafvoer te stimuleren en beekdalen geschikt te maken voor meer intensieve vormen van landbouw.