Sponsland

Best Practices
Damsterplein
Onderdeel van:
Groningen stadDe gemeente Groningen wil het Damsterplein groener maken. Het moet zo ingericht worden dat het zich kan aanpassen aan klimaatverandering. Momenteel heeft het Damsterplein erg te leiden onder wateroverlast en hittestress.
Er is veel verharding, er staan weinig bomen en het plein is bol, waardoor het geen water vasthoudt. Daarnaast is het door een gebrek aan zitplekken en de grauwe uitstraling geen fijne verblijfsplek. De aanleg van groene eilanden, beplanting en waterbergingsplekken, en het creëren van zitplekken moeten hier verandering in brengen. Door de aanwezigheid van een parkeergarage onder het Damsterplein is de verdeling van het gewicht bij de nieuwe inrichting belangrijk. Dat geldt vooral langs de randen van het plein. Het toevoegen van groen maakt wateropslag mogelijk. Wadi’s en geveltuinen gaan directe instraling van de zon en hitte tegen en verkoelen door verdamping. Ook meer innovatieve technieken worden onderzocht, zoals het bufferen van water in de parkeergarage, dat hergebruik mogelijk maakt voor toiletvoorzieningen of de bewatering van beplanting.

Afbeelding: OTO Landscape
Groningen stad
In de stad gebeurt het – dat geldt ook voor klimaatadaptatie. Veel van de effecten van klimaatverandering tellen hier een paar keer zo zwaar mee. Door de stenen oppervlakten wordt het in de stad op een warme zomerdag veel heter én blijft die hitte langer hangen. Bij een stortbui kan het water moeilijker de grond in en ontstaat sneller wateroverlast. Het wordt daarom steeds belangrijker om steden ‘groen en blauw’ te maken. Dit vergroot ook nog eens de biodiversiteit en verbetert de leefbaarheid. In Groningen is deze kleurverandering een extra moeilijke opgave, omdat de gebouwen er dicht op elkaar staan. De goede voorbeelden die je hier vindt, hebben dan ook vooral op kleine oppervlakten grote effecten.
lees verder
inklappen
Best practices in
Groningen stad
Geveltuinen
Groningen stad

Een geveltuin is een smalle strook grond voor een woning. Bewoners van de gemeente Groningen kunnen er gratis eentje aanvragen.
Damsterplein
Groningen stad

De gemeente Groningen wil het Damsterplein groener maken. Het moet zo ingericht worden dat het zich kan aanpassen aan klimaatverandering. Momenteel heeft het Damsterplein erg te leiden onder wateroverlast en hittestress.