Sponsland

Best Practices
Geveltuinen
Onderdeel van:
Groningen stadEen geveltuin is een smalle strook grond voor een woning. Bewoners van de gemeente Groningen kunnen er gratis eentje aanvragen.
De gemeente verwijdert de stoeptegels en vult het gat met tuinaarde, waarna de bewoners zelf de rest doen. Straten fleuren op van geveltuinen, terwijl de planten zelf en de insecten die eropaf komen de biodiversiteit vergroten. Regenwater van de gevel trekt geleidelijk in de grond, wat droogte en wateroverlast tegengaat. Als uitsmijter zorgt begroeiing langs de gevels ervoor dat stenen minder warmte opnemen en woningen in de zomer koeler blijven. De geveltuin is al jaren een groot succes in Groningen. Elk jaar worden er honderden aangelegd. De Kerklaan is een mooi voorbeeld: de bewoners vergroenden hun straat met maar liefst 26 geveltuinen.
Groningen stad
In de stad gebeurt het – dat geldt ook voor klimaatadaptatie. Veel van de effecten van klimaatverandering tellen hier een paar keer zo zwaar mee. Door de stenen oppervlakten wordt het in de stad op een warme zomerdag veel heter én blijft die hitte langer hangen. Bij een stortbui kan het water moeilijker de grond in en ontstaat sneller wateroverlast. Het wordt daarom steeds belangrijker om steden ‘groen en blauw’ te maken. Dit vergroot ook nog eens de biodiversiteit en verbetert de leefbaarheid. In Groningen is deze kleurverandering een extra moeilijke opgave, omdat de gebouwen er dicht op elkaar staan. De goede voorbeelden die je hier vindt, hebben dan ook vooral op kleine oppervlakten grote effecten.
lees verder
inklappen
Best practices in
Groningen stad
Geveltuinen
Groningen stad

Een geveltuin is een smalle strook grond voor een woning. Bewoners van de gemeente Groningen kunnen er gratis eentje aanvragen.
Damsterplein
Groningen stad

De gemeente Groningen wil het Damsterplein groener maken. Het moet zo ingericht worden dat het zich kan aanpassen aan klimaatverandering. Momenteel heeft het Damsterplein erg te leiden onder wateroverlast en hittestress.