Sponsland

Colofon
Initiatief: gemeente Groningen, provincie Groningen i.s.m. GRAS

Curatoren: Peter Veenstra, Yttje Feddes

Deelnemende ontwerpers: Agence Ter, Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, Flux landscape architecture, Hanzehogeschool Groningen, LIST, LAMA landscape architects, MORE landscape i.s.m. VE-R, Tredje Natur, West 8 Urban Design & Landscape Architecture.

Partners en casushouders: Gemeente Het Hogeland, Gemeente Schiermonnikoog, Groninger Landschap, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Natuurmonumenten, Programma naar een rijke Waddenzee, Rijkswaterstaat, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân.

Ontwerp en realisatie: Studio de Ronners

Web development: Maurits de Bruijn

Tekst en redactie: projectgroep ontwerpmanifestatie Act & Adapt

Sponsland toont de resultaten van de ontwerpmanifestatie Act & Adapt. De manifestatie is onderdeel van Klimaatadaptatie Groningen en de Climate Adaptation Week: een samenwerking tussen de partners van het Akkoord van Groningen, het Global Center on Adaptation en het Nationaal Programma Groningen. Klimaatadaptatie Groningen stimuleert de bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. – klimaatadaptatiegroningen.nl