Sponsland

Best Practices
De Fusie
Onderdeel van:
Eemsdelta RegioDe zeespiegelstijging noodzaakt ons tot anders denken. In plaats van een statische, defensieve houding tegen het water is het beter om mee te bewegen.
De Fusie, een ontwerp van Rosa Jonkman, is een bouwwerk in een van de dijklichamen van de dubbele dijk langs de Eems-Dollard. Het gebouw is een duurzame kustverdediging, een dynamische wateropvang, een landbouwinnovatie, een natuurontwikkeling en een slibopvang ineen. Het vormt de dynamische relatie tussen binnen- en buitendijks. Zoet en zout water worden er onderzocht, benut en beleefbaar gemaakt. De Fusie heeft getijdensluizen die het water naar binnen en buiten laten gaan. Slimme duikers voeden een aantal experimenten: polders voor slibopvang, een kleirijperij en zilte landbouw. Boven dit fundament bevinden zich een landschapsobservatorium en woon- en werkruimten voor wetenschappers. Ook is de Fusie toegankelijk voor scholieren, studenten en andere bezoekers. Het is daarmee een verbeterd Hollands deltawerk dat traditie en toekomst samenbrengt. De Fusie geeft de regio Eems-Dollard een economische, ecologische en sociaalmaatschappelijke impuls.
Eemsdelta Regio
Nederland is een delta, grote delen van het land liggen onder de zeespiegel. We hebben onze identiteit gevormd aan de hand van het gevecht tegen het water. Wereldwijd staan we bekend als dijkenbouwers, ingenieurs en megalomane wonderenverrichters. Maar nu klimaatverandering een grotere rol gaat spelen, merken we dat we het met technische hoogstandjes alleen niet redden. Door onze ingrepen in en het verharden van de kustgebieden heeft de natuur het daar alsmaar lastiger. Als gevolg daarvan kampen deze gebieden met meer problemen dan alleen zeespiegelstijging: het verdwijnen van plant- en diersoorten, het dichtslibben van wateren en het verminderen van de waterkwaliteit. Stukje bij beetje komen we erachter dat we de natuur nodig hebben bij onze kustbescherming. We moeten samen met haar werken aan de ontwikkeling van robuuste kustzones die met een onvoorspelbare toekomst om kunnen gaan. In de Eemsdelta laten verschillende projecten zien hoe die nieuwe kustverdediging werkt. Ze bewijzen dat we, als het op onze kustbescherming aankomt, nog altijd wonderen verrichten.
lees verder
inklappen
Best practices in
Eemsdelta Regio
Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard
Eemsdelta Regio

De Eems-Dollard is een groot natuurlijk estuarium waarin de rivier Eems vanuit Duitsland overloopt in de Waddenzee. Door de jaren heen is hier meer en meer slib ontstaan, dat ook steeds minder goed inzinkt. Als gevolg daarvan is het water troebel en soms bijna modderachtig geworden. De ecologische impact die dit op het gebied heeft, is groot.
Dubbele Dijk
Eemsdelta Regio

De zeespiegel stijgt snel. We zullen onze kustzones daarom op andere manieren moeten inrichten. De dubbele dijk is een van de innovatieve pilotprojecten die daar een voorzet voor doen. Je zou hem straks zomaar langs de hele kustzone terug kunnen vinden.
Rijke Dijk
Eemsdelta Regio

De rijke dijk laat zien hoe we onze van oorsprong ‘harde’ dijken aantrekkelijker kunnen maken voor natuur. Langs de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl zijn onder meer een palenbos en getijdenpoelen aangelegd.
Brede Groene Dijk
Eemsdelta Regio

De snel stijgende zeespiegel vereist dat dijken continu versterkt en verhoogd worden: een dure en tijdrovende operatie. Innovaties kunnen dit proces sneller en goedkoper maken.
Marconi Delfzijl
Eemsdelta Regio

Havenstad Delfzijl nam in de Middeleeuwen een strategische positie in tussen de stad Groningen en de open zee. De haven groeide uit tot de belangrijkste in Noord-Nederland.
Eemszijlen
Eemsdelta Regio

In het landschap rondom Delfzijl gebeurt veel. De zeespiegel stijgt, waardoor verzilting ontstaat. De biodiversiteit neemt af door het dichtslibben van de Eemsdelta en het omliggende gebied zakt als gevolg van veenoxidatie.
De Fusie
Eemsdelta Regio

De zeespiegelstijging noodzaakt ons tot anders denken. In plaats van een statische, defensieve houding tegen het water is het beter om mee te bewegen.