Sponsland

Best Practices
Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard
Onderdeel van:
Eemsdelta RegioDe Eems-Dollard is een groot natuurlijk estuarium waarin de rivier Eems vanuit Duitsland overloopt in de Waddenzee. Door de jaren heen is hier meer en meer slib ontstaan, dat ook steeds minder goed inzinkt. Als gevolg daarvan is het water troebel en soms bijna modderachtig geworden. De ecologische impact die dit op het gebied heeft, is groot.
Algen groeien minder goed, wat gevolgen heeft voor de rest van de voedselketen. Ecosystemen en natuurlijke overgangen aan de randen van de Eems-Dollard verdwijnen door het slib. In dit project wordt op grote schaal geëxperimenteerd met verschillende manieren voor het invangen van slib. Bij succes kan een methode in het hele gebied worden toegepast. Daarmee wordt de waterkwaliteit versterkt, kunnen natuurlijke gebieden in en om de Eems-Dollard worden hersteld en is het gebied beter beschermd tegen hoog water. Bij deze vorm van kustbeheer wordt vooral geprobeerd de natuur een zetje in de rug te geven. Zo is ze hopelijk zelf in staat met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan. Het uitgangspunt is met minimaal ingrijpen een zo groot mogelijk effect te behalen.
Eemsdelta Regio
Nederland is een delta, grote delen van het land liggen onder de zeespiegel. We hebben onze identiteit gevormd aan de hand van het gevecht tegen het water. Wereldwijd staan we bekend als dijkenbouwers, ingenieurs en megalomane wonderenverrichters. Maar nu klimaatverandering een grotere rol gaat spelen, merken we dat we het met technische hoogstandjes alleen niet redden. Door onze ingrepen in en het verharden van de kustgebieden heeft de natuur het daar alsmaar lastiger. Als gevolg daarvan kampen deze gebieden met meer problemen dan alleen zeespiegelstijging: het verdwijnen van plant- en diersoorten, het dichtslibben van wateren en het verminderen van de waterkwaliteit. Stukje bij beetje komen we erachter dat we de natuur nodig hebben bij onze kustbescherming. We moeten samen met haar werken aan de ontwikkeling van robuuste kustzones die met een onvoorspelbare toekomst om kunnen gaan. In de Eemsdelta laten verschillende projecten zien hoe die nieuwe kustverdediging werkt. Ze bewijzen dat we, als het op onze kustbescherming aankomt, nog altijd wonderen verrichten.
lees verder
inklappen
Best practices in
Eemsdelta Regio
Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard
Eemsdelta Regio

De Eems-Dollard is een groot natuurlijk estuarium waarin de rivier Eems vanuit Duitsland overloopt in de Waddenzee. Door de jaren heen is hier meer en meer slib ontstaan, dat ook steeds minder goed inzinkt. Als gevolg daarvan is het water troebel en soms bijna modderachtig geworden. De ecologische impact die dit op het gebied heeft, is groot.
Dubbele Dijk
Eemsdelta Regio

De zeespiegel stijgt snel. We zullen onze kustzones daarom op andere manieren moeten inrichten. De dubbele dijk is een van de innovatieve pilotprojecten die daar een voorzet voor doen. Je zou hem straks zomaar langs de hele kustzone terug kunnen vinden.
Rijke Dijk
Eemsdelta Regio

De rijke dijk laat zien hoe we onze van oorsprong ‘harde’ dijken aantrekkelijker kunnen maken voor natuur. Langs de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl zijn onder meer een palenbos en getijdenpoelen aangelegd.
Brede Groene Dijk
Eemsdelta Regio

De snel stijgende zeespiegel vereist dat dijken continu versterkt en verhoogd worden: een dure en tijdrovende operatie. Innovaties kunnen dit proces sneller en goedkoper maken.
Marconi Delfzijl
Eemsdelta Regio

Havenstad Delfzijl nam in de Middeleeuwen een strategische positie in tussen de stad Groningen en de open zee. De haven groeide uit tot de belangrijkste in Noord-Nederland.
Eemszijlen
Eemsdelta Regio

In het landschap rondom Delfzijl gebeurt veel. De zeespiegel stijgt, waardoor verzilting ontstaat. De biodiversiteit neemt af door het dichtslibben van de Eemsdelta en het omliggende gebied zakt als gevolg van veenoxidatie.
De Fusie
Eemsdelta Regio

De zeespiegelstijging noodzaakt ons tot anders denken. In plaats van een statische, defensieve houding tegen het water is het beter om mee te bewegen.