Sponsland

Best Practices
Beekherstel van de Hunze (Hunzedal)
Onderdeel van:
De Omme­landenBeekherstel is een reactie op de kanalisatie van bijna alle Drentse beken. Dit gebeurde in het begin van de 20e eeuw om de waterafvoer te stimuleren en beekdalen geschikt te maken voor meer intensieve vormen van landbouw.
In de jaren 80 kwam meer aandacht voor de natuur en daarmee ook voor het herstellen van beeklopen. In 1995 werd de Hunzevisie ontwikkeld: het Hunzedal moest weer een natuurlijk beekdal worden. Meer dan twintig jaar hebben het Drentse en Groninger Landschap met waterschap Hunze en Aa’s en andere partijen samengewerkt om gronden aan te kopen en in te richten. Samen met onder meer het Rijk, de provincie, gemeenten, (water)bedrijven, recreatieondernemers en vrijwilligers is het gelukt om het natuurgebied grotendeels te herstellen. Beektrajecten van de Hunze functioneren langzamerhand weer als ecologische verbindingszone voor planten en dieren, en de waterkwaliteit is verbeterd. Het herstel van de Hunze zorgt ook voor betere waterberging, gaat hittestress tegen in het stedelijk gebied, levert recreatieve mogelijkheden op en versterkt het cultuurhistorisch karakter van het Hunzedal.
De Omme­landen
Nederland was ooit een moerassig land, vol beken, ondergelopen gebieden en natte natuur. Door de jaren heen verdween dit karakter ten behoeve van dorpen en steden, intensieve landbouw en andere functies. Daarmee werd ons landschap steeds minder natuurlijk en steeds minder nat. Door de effecten van klimaatverandering merken we hoezeer we die natte natuur eigenlijk nodig hebben: om overtollig water door heftige regenval op te vangen, om water dat vanuit andere gebieden toestroomt vast te kunnen houden en te controleren, en om gebieden tijdens periodes van droogte van water te kunnen voorzien. Gelukkig wordt in het landschap van alles ondernomen om die natte, natuurlijke staat terug te brengen. Door weilanden weer onder water te zetten, waterlopen als vanouds te laten meanderen en door bewoners in de gebouwde omgeving mee te laten helpen wordt Noord-Nederland steeds meer het moeraslandschap dat het ooit was. We helpen daarmee de natuur, zodat die ons op haar beurt beter tegen het veranderende klimaat kan beschermen.
lees verder
inklappen
Best practices in
De Omme­landen
Onlanden
De Omme­landen

De Onlanden liggen sinds een jaar of tien in de Gronings-Drentse beekdalen tussen Roden, Peize en Groningen. Daarvoor was het een laaggelegen landbouwgebied dat met bodemdaling en overtollig water kampte.
Afkoppelregeling Aa & Hunze
De Omme­landen

In Nederland regent het vaak. Een groot gedeelte van dat water verdwijnt in het riool. Bij te veel regen overstromen die riolen, bij te weinig regen is het juist zonde als het regenwater verdwijnt.
Beekherstel van de Hunze (Hunzedal)
De Omme­landen

Beekherstel is een reactie op de kanalisatie van bijna alle Drentse beken. Dit gebeurde in het begin van de 20e eeuw om de waterafvoer te stimuleren en beekdalen geschikt te maken voor meer intensieve vormen van landbouw.
De drie Polders
De Omme­landen

De Drie Polders is een van de deelprojecten van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Van nature was het gebied erg nat, maar in de loop der jaren werd het ten behoeve van de landbouw drooggelegd.
Marumerlage
De Omme­landen

Boven het dorp Marum ligt het gebied Marumerlage, waar het Dwarsdiep doorheen stroomt. De Marumerlage is een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur: een door de provincie begrensd netwerk van bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur en ecologische verbindingszones waar dieren en planten voorrang krijgen.
Blauwestad
De Omme­landen

Vaak wordt gezegd dat God de aarde schiep, maar dat Nederland door de Nederlanders gecreëerd is. Door de jaren heen hebben we geleerd om grote waterpartijen in te polderen of te laten verdwijnen en om de opkomende zee buiten de deur te houden.