Sponsland

Disclaimer
Samen op zoek gaan naar de best mogelijke oplossingen: dat is het doel van de Sponsland-plannen. Het ontwerp dient als middel om vat te krijgen op de opgaven, om scenario’s te verkennen en om de beste keuzes te maken voor een klimaatadaptief, aantrekkelijk en perspectiefrijk Groningen. En natuurlijk willen we enthousiasmeren en de kansen laten zien. Daarbij maken de initiatiefnemers zich sterk voor de doorwerking op concrete plannen en projecten in de stad en het landelijke gebied.