Warning: file_get_contents(https://vimeo.com/api/v2/video/500990334.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /shared/usr/sponslandnl/DOMAIN/HTML/lib/php/custom.php on line 242

Warning: file_get_contents(https://vimeo.com/api/v2/video/500955712.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /shared/usr/sponslandnl/DOMAIN/HTML/lib/php/custom.php on line 242
Sponsland

Sponsland

klik in de kaart en beweeg door het gebied
×
Suikeras

Veroverde stadsruimte

4/9

Suikeras
De Suikeras verbindt de binnenstad van Groningen met het nieuw te ontwikkelen stadsdeel de Suikerzijde en strekt zich verder uit tot aan Hoogkerk. Het is een zeer belangrijke verbinding voor Groningen. Een aanzienlijk deel van de verwachte groei van Groningen zal hier plaatsvinden, in de Suikerzijde. De wijk wordt een levendig stadsdeel met ruimte voor wonen, werken, recreëren en leren, gelegen aan een nieuw treinstation. Hier ligt een kans om een klimaatadaptief stukje stad te bouwen en de huidige stedelijke as duurzaam te transformeren.

Groningen is een groeiende stad met een centrale positie in de provincie. In zo’n stad zijn levenskwaliteit, een hoge dichtheid, klimaatadaptie en een goede netwerkstructuur cruciaal. Maar voor de verbetering van de stedelijke omgeving, en om ons te kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat, is ruimte nodig. Die ruimte ontstaat pas als we anders omgaan met stedelijke mobiliteit en verbindingen. De plek die momenteel ingenomen wordt door auto’s en asfalt moet herwonnen worden. Zo kan Groningen een groene, veerkrachtige stad worden.
De Suikeras als veerkrachtige verbinding
De Suikeras als veerkrachtige verbinding
Reclaimed city space
De oorspronkelijke verbindingen tussen stad en regio worden gedomineerd door de auto. Gemotoriseerd verkeer kan tot diep in het stadshart doordringen. Met duurzame transportknooppunten aan de rand van de stad, kan Groningen haar stedelijke assen opnieuw definiëren en ontwerpen. Alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals zelfrijdende elektrische voertuigen en fietsen, zijn schoner en nemen minder ruimte in.
Het Suikerterrein, aan de ringweg, is de perfecte locatie voor zo’n knooppunt. Schoon, langzaam transport van mensen en goederen wordt op deze manier mogelijk gemaakt. Er ontstaat nieuwe hoogwaardige en klimaatbestendige openbare ruimte. De Suikeras wordt een duurzame, ‘trage’ route naar de stad.

Hoogwaterbeheer wordt in de stad steeds belangrijker. Om op een duurzame manier met hoog water om te gaan, moeten we schoon regenwater niet langer lozen op het riool of op ons oppervlaktewater. De opslag en filtering van water in de bodem heeft de toekomst. Dit vraagt om ruimte in de stad – ruimte die nu wordt opgeëist door wegen en geparkeerde auto’s.

Waterwegen als het Hoendiep zullen ecologische, biodiverse kanalen worden, met de mogelijkheid om water langzaam te laten wegvloeien. Groene straten zorgen voor infiltratie, verdamping en schaduw. Elke buurt krijgt een centrale wateropslag en infiltratievoorziening; een functionele ‘hoogwateropvang’ die ook als aantrekkelijke publieke ruimte met zwemwater kan functioneren.

De landbouwgrond in de provincie Groningen is vruchtbaar, productief en onderdeel van een mondiaal systeem. Er is veel vraag naar lokaal geproduceerd en geconsumeerd voedsel – kortere aanvoerroutes betekenen een verser product. Lange tijd was de Suikerunie dé plek waar de productie, verwerking en export van suikerbieten plaatsvond. In de toekomst zal het gebied deze rol opnieuw krijgen, maar dan in de productie van lokaal geproduceerde producten. Met de Campagne, een nieuwe koelopslag en markthal, zal een belangrijke plek aan de Suikeras ontstaan. Duurzaam transport en consumptie zullen hier hand in hand gaan.
lees verder
inklappen
Terugdringen van de auto
Bestaande situatie
Bestaande situatie
Auto’s kunnen tot in het stadshart doordingen
Toekomstige situatie
Toekomstige situatie
Parkeren vindt plaats aan de randen van de stad, zodat er ruimte onstaat voor klimaatbestendige oplossingen
Evolutie van het stedelijk watersysteem in vier stadia
Stadium 1
Stadium 1
Regenwater wordt naar het riool afgevoerd
Stadium 2
Stadium 2
Regenwater wordt naar oppervlaktewater geleid
Stadium  3
Stadium 3
Infiltratie en opslag in de buurt
Stadium  4
Stadium 4
Infiltratie op eigen terrein
Masterplan
Masterplan
A-Weg: Daylighting the original canal
Bestaande situatie
Bestaande situatie
Parkeerplaats
Toekomstige situatie
Toekomstige situatie
Heropend kanaal
Zicht op A-Weg
Zicht op A-Weg
Terugbrengen van het kanaal
Hoendiep: een groene as richting het stadscentrum
Zeeheldenbuurt: een nieuwe ecologische retentievijver
Bestaande situatie
Bestaande situatie
Slechte waterkwaliteit doordat het gemengd riool overstort op het oppervlaktewater bij hevige regenval.
Toekomstige situatie
Toekomstige situatie
Verbeterde waterkwaliteit doordat regenwater vertraagd wordt afgevoerd naar de vijver.
Zeeheldenbuurt: een nieuwe ecologische retentievijver
Zeeheldenbuurt: een nieuwe ecologische retentievijver
De Van Bakelvijver laat zien hoe waterberging gecombineerd kan worden met verblijfskwaliteit, waardoor een centrale plek voor de wijk kan ontstaan.
Lokaal produceren en consumeren
Bestaande situatie
Bestaande situatie
De meeste producten worden geëxporteerd naar elders
Toekomstige situatie
Toekomstige situatie
Een nieuw evenwicht tussen export en lokale consumptie
Een nieuwe visie voor 2120
Een nieuwe visie voor 2120
Kansen voor het Suikerterrein als hub voor nieuwe vormen van mobiliteit, van, naar en in Groningen.
Maquette van West 8
500990334
500955712

Over het ontwerpbureau
West 8
West 8 is een bekroond internationaal bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, opgericht in 1987 met vestigingen in Rotterdam, New York en België. In de afgelopen drie decennia heeft West 8 zich gevestigd als een leidende praktijk met een internationaal team van 70 architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en industrieel ingenieurs.

Met een multidisciplinaire benadering van complexe ontwerpvraagstukken heeft West 8 ruime ervaring met grootschalige stedenbouwkundige masterplanning en ontwerp, landschapsinterventies, waterfrontprojecten, parken, pleinen en tuinen. West 8 ontwikkeld ook concepten en visies voor grootschalige planningsvraagstukken die betrekking hebben op opwarming van de aarde, verstedelijking en infrastructuur.

In plaats van de oude sloop- en installatietechniek, of de huidige werkwijze van behoud en bescherming, voegen ze een nieuwe natuur toe. De werkelijke toekomst in het huidige debat over duurzaamheid ligt niet in een politieke of filosofische dialoog over wat we beschermen of hoe we het gaan 'onderhouden', maar veeleer hoe we actief nieuwe ecosystemen kunnen creëren. Land maken en er vervolgens invulling aan geven: dit is in veel opzichten de ziel van de Nederlandse cultuur.